Proton - logotyp
Firma Proton
tel. / fax 32 72 18 891
e-mail:
PRODUCENT BATERII KONDENSATORÓW
energia elektryczna

Pomiary

  POMIARY PARAMETRÓW SIECI

   

  Na podstawie pomiarów sieci i wizji lokalnej dobieramy urządzenia i rozwiązania dotyczące montażu, dostosowane adekwatnie pod zapotrzebowanie i możliwości techniczne zamawiającego (rozmieszczenie na terenie zakładu, usytuowanie, gabaryty obudowy, rodzaj podłączenia, wykorzystanie części istniejących układów, okablowania itd.). Prawidłowo dobrana bateria daje gwarancje bezawaryjnie pracy przez wiele lat. Dlatego też sposób doboru baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ma ogromny wpływ na ich późniejszą eksploatację, na jej trwałość oraz na koszty jakie poniesie ich użytkownik.

   

  Korzyści płynące z wykonania pomiarów parametrów sieci:

   

  • możliwość doboru baterii dokładnie do potrzeb klienta co redukuje jej koszt i pozwala na optymalne jej wykorzystanie;
  • możliwość doboru optymalnego stopniowania członów kondensatorowych baterii, dzięki czemu bateria spełnia swoje zadanie w 100%;
  • pomiary pozwalają uniknąć ryzyka zastosowania niewłaściwego typu baterii (bateria kondensatorów z dławikami czy kompensacja nadążna)
  • dzięki pomiarom uzyskujemy informacje o tym, czy w sieci występują odkształcenia wyższych harmoniczny. W takim wypadku należy zastosować odpowiednie dławiki aby bateria kondensatorów nie uległa uszkodzeniu;
  • pomiary dostarczają nam również dodatkowych informacji o stanie systemu energetycznego (jakości dostarczanej energii elektrycznej, wpływu zainstalowanych urządzeń na sieć czy też możliwości wystąpienia skoków napięcia i niepożądanych problemów).

   

  Pomiary wykonujemy przy użyciu analizatora parametrów sieci elektroenergetycznej typu: PQA 824 HT ITALIA o numerze: 08060799 oraz z wykorzystaniem jako przekładników pomiarowych giętkich cęgów prądowych typu: flex Int o zakresie pomiarowym od 0-3000A.


  Wykonujemy między innymi:

  • analizę parametrów sieci
  • analizę wyższych harmonicznych w prądach i napięciach
  • pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych
  • badanie jakości energii (zgodność z normą EN61000-4- 30 klasa B)
  • pomiary migotaniarejestracja przepięć
  • badanie instalacji elektrycznych