Proton - logotyp
Firma Proton
tel. / fax 32 72 18 891
e-mail:
PRODUCENT BATERII KONDENSATORÓW
energia elektryczna

ANALIZA FAKTURY

 

Na pierwszy rzut okaz analiza rachunku za energię elektryczną może wydawać się bardzo kłopotliwa. Rozbudowane tabelki, mnóstwo cyfr i niezrozumiałych pozycji, które układają się w jedno: Wartość do zapłaty. Ale czy wiesz, za co tak naprawdę płacisz?

 

Dla większości z nas, najważniejszą częścią rachunku jest rozliczenie za okres od dnia / do dnia, w którym korzystaliśmy z prądu, i za który teraz musimy zapłacić. Z odczytaniem tej części faktury zapewne nikt nie ma problemu.

 

W firmach ponad umowny nadmiar pobieranej mocy biernej może skutkować naliczaniem opłat karnych, które nierzadko są jedną z najdroższych pozycji na fakturze.

 

Opłata za moc bierną (patrz faktura, poz.) - przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają energię do odbiorców, pobierają jednak dodatkowe opłaty dystrybucyjne w przypadku dostarczania im energii przy współczynniku mocy tg większym od tzw. wartości umownej tego współczynnika tg j0 (zazwyczaj przyjmuje się wartość tg = 0,4). W okresie rozliczeniowym opłacie podlega ponadumowny pobór energii biernej, określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika.

 

Opłaty za energię bierna to nie jedyny problem odbiorców. Nadmiar krążącej w układzie energii biernej wywołuje również szereg niekorzystnych zjawisk takich jak: zwiększone spadki napięć, nadmierne straty cieplne i rozgrzewanie odbiorników prądu czy zwiększony przepływy prądu.

 

Wymienione zjawiska pociąga za sobą zwiększone nakłady inwestycyjne oraz bieżące opłaty związane z zamawianiem dużego nadmiaru bezproduktywnej mocy (patrz faktura, poz.), stratami energii zamienianej na ciepło, przyspieszonym zużyciem i koniecznością częstszej wymiany sprzętu elektrycznego.

 

Urządzeniami, znajdujące się w zakładach, które generują moc bierną to przede wszystkim: silniki asynchroniczne, napędy obrabiarek, pomp, wentylatorów, sprężarek, suszarek, lodówek, przekształtniki, zasilacze, prostowniki, stabilizatory, falowniki, lampy wyładowcze, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

 

Moc bierna pojemnościowa (patrz faktura, poz.) - zagadnienie kompensacji mocy biernej pojemnościowej występuje najczęściej w zakładach, w których istnieją rozległe sieci kablowe oraz duże, niedociążone urządzenia UPS. Pobór mocy biernej pojemnościowej może być również efektem nieprawidłowo działającego układu kompensacji mocy biernej. Instalując dławik lub baterię dławików kompensacyjnych można ograniczyć koszty związane oddawaniem do systemu elektroenergetycznego energii biernej pojemnościowej.

 

Moc umowna a moc pobrana maksymalna (patrz faktura, poz.) - to pozycje na fakturze, którą również warto wziąć pod uwagę. W przypadku gdy moc pobrana jest większa od mocy umownej, wówczas naliczane są kary za przekroczenia. Jesteśmy w stanie pomóc w doborze optymalnej mocy umownej i tym samym zniwelować zbędne opłaty.